Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Eck Transport (Versie 15 februari 2019)

Van Eck transport kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Van Eck transport en/ of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of bij het aanvragen van een offerte aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Van Eck transport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je voor- en achternaam;
 • je geslacht;
 • je adresgegevens;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je IP-adres;
 • overige door jou aan ons versterkte gegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven. 

  De informatie die Van Eck Transport van u heeft verzameld of opgeslagen, verkoopt of verstrekt Van Eck Transport niet aan derden die geen partner van Van Eck Transport is. De website kan links bevatten naar andere dan de Van Eck Transport website. Van Eck Transport is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

Waarom heeft Van Eck Transport mijn persoonsgegevens nodig?

Van Eck Transport verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt en/ of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Van Eck Transport je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door jou of door jouw bedrijf gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart Van Eck Transport mijn persoonsgegevens?

Van Eck Transport bewaart je persoonsgegevens in haar klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Beveiliging

Van Eck Transport neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Van Eck Transport maakt gebruik van een betrouwbaar SSLCertificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@vanecktransport.nl

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijden geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Van Eck Transport
Generatorstraat 4
3903 LJ VEENENDAAL

Telefoon: 0318-519163
info@vanecktransport.nl

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Van Eck Transport heeft en wat wij daarom doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Van Eck Transport behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om te vragen naar een legitimatie alvorens zij ingaat op je verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen of informeren, dan vernemen wij dat graag van jou. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit betreft de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Cookies

Functionele cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren plaatsen we functionele cookies. Deze cookies gebruiken we voor de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we analytische cookies. Deze cookies meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers op je website, de tijd dat ze op onze website verblijven en welke pagina’s de bezoekers bekijken. De IP-adressen worden anonimiseert in Google Analytics. Daarnaast hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. De optie ‘gegevens delen’ staat uit en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.